• Facebook Sayfamız
  • Twitter Sayfamız
  • Youtube Sayfamız
  • Gplus Sayfamız

Sıhhi Tesisat Hizmetleri

Ankara'daki müşterilerimize sıhhi tesisat ile ilgili her türlü sorunlarında profesyonel ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlarımızla hızlı çözümler sunuyoruz.

 Sıhhi Tesisat Hizmetleri

 

Sıhhi tesisat genel olarak; su sistemlerindeki borulara bağlı olan ekipmanlar ve atık suyun drenajına bağlı tesisat malzemelerine denir. Temiz su ihtiyacı ve atık suyun tam olarak toplanıp transferi açısından sıhhi tesisat endüstrisi her gelişmiş ekonominin temel ve değerli bir parçasıdır.

Sıhhi tesisatı üç ayrı sistemde inceleyebiliriz.

  • Temiz Su Tesisatı,
  • Atık Su Tesisatı
  • Yağmur Suyu Tesisatı.

Temiz su tesisatını kabaca dört ayrı ünitede inceleyebiliriz. Su deposu, hidrofor, temiz su boru hattı, vitrifiye ve armatürler. Su deposuna şebekeden gelen su depoya alınır ve bu depodan ihtiyaca göre hidrofor yardımıyla sisteme verilir. Su üst basınç değerine ulaştığında hidrofor stand-by konumuna geçer yani durur. Şebekede kullanım olduğunda basınç düşer ve belli bir alt basınç değerine ulaştığında hidrofor tekrar devreye girer. Ayrıca şehir şebeke suyu su deposu ve hidrofora uğramadan direkt şebekeye de bağlanır. Su debi ve basıncı yeterli iken sistem direkt şehir şebekesinden de beslenebilir. Eğer şebeke suyu kullanım için yeterli temizlik ve yumuşaklıkta değil ise su arıtma tesisatı kurulmasında fayda vardır.

Temiz su tesisatında kullanım amaçlı sıcak su tesisatı da kurulabilir. Burada boyler cihazından yararlanılır. Isıtma kazanından gelen primer devre sirkülasyon pompası yardımıyla boyler primer devresine alınır. Boyler içinde primer devre genelde spiral şeklide boru hattından geçer ve cihazın içindeki suyu ısıtır. Isınan su bir pompa yardımıyla sisteme verilir. Temiz su, binada ıslak hacimlerde (banyo, tuvalet, mutfak gibi) lavabo, duş teknesi, evye vb. vitrifiye elemanları; Duş bataryaları, evye bataryası, musluklar, lavabo bataryası gibi armatürler ile kullanım sağlanır.

Atık su tesisatlarında atıklar PVC boru hatları yardımıyla bina dışındaki rögarlara ulaştırılır. Yatay boru hatlarına belli bir eğim verilir (%1 veya 2). Düşey hatlarla rögar seviyesinin üzerine kadar getirilir. Daha sonra bu hatlar yatayda tekrar gruplanarak ve eğim verilerek rögarlara ulaştırılır. Projelendirme safhasında en önemli konu boru çaplarının doğru seçilmesidir. Bunun için yük birimi sistemi kullanılır. Her vitrifiye ünitesinin belli bir yük birimi vardır. Süzgeçler de böyledir. Bu birimler toplanarak elde edilen değerin karşılığı borunun çapı belirlenir. Hattın bitimi eğer rögar kotunun altında ise basınçlı terfi istasyonları kurulmalıdır. Bu görevi atık su dalgıç pompaları görür. Eğer tahliye edilecek atık foseptik ise pompa çarkları parçalayıcı bıçaklı tip olmalıdır. Kirli su ise buna gerek yoktur. Dalgıç pompalar mümkünse yedekli olmalıdır. Seviye flatörleri kuyunun taşma ihtimaline karşı sık sık kontrol edilmelidir. Flatörler kuyudaki alt ve üst seviyeleri belirlerler. Alt seviyede pompaya dur kontağı verir. Kuyu dolup üst seviyeye ulaşınca pompa çalışır. Alt seviye flatörü pompanın susuz çalışarak motorunun yanmasını önler. Üst seviye flatörü ise kuyunun dolu olduğunu bildirir ve aynı zamanda taşmaya engel olur. 

Yağmur suyu tesisatı ise bina çatısı ve teras bölgelerinde biriken suyun tahliye edilmesini sağlar. Çatı ve teraslarda yüzeye belli bir eğim verilerek yağmur suyu süzgeçlerine veya ızgaralarına toplanır. Süzgeçler yağmur suyu boruları ile irtibatlıdır. Böylece yağmur suları bina dış duvarından veya yağmur suyu şaftlarından rögarlara tahliye edilir. Yine kotun düşük olduğu yerlerde dalgıç pompalar iş görür. Günümüzde enerji tasarrufu için gri su dönüşümü adı altında yağmur suları ve/veya fosseptik olmayan atık sular çeşitli filtreler ile arıtılarak; bahçe sulama, araç yıkama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.